Loek Vellekoop

Ik ben een geluidenverzamelaar, geluidskuntenaar, intallatiemaker en experimenteelinst rumentenbouwer. Om beter te begrijpen waar ik voor sta, schets ik kort de context.

We leven in een wereld van gestandaardiseerde maten. Het metrische systeem beperkt zich niet enkel tot de wetenschappen maar dringt ook het dagelijks leven en de muziek binnen. Elk nummer op de radio is gestemd naar de zelfde maat, een A van 440 hz. Zo is ook een relatief korte tijd geleden het octaaf wiskundig in 12 gelijke delen gehakt. Het wetenschappelijke dringt zich hierbij op in het gebied van het subjectieve, de kunsten. De definitie van een valse noot is niet langer een product van het oor, maar wordt bepaald door een formule, verpakt in een stem-apparaatje van €4,90.

Ik beweeg niet mee in deze stroom, maar ertegenin. Daarbij doe ik onderzoek naar andere muziekculturen en de betekenis van de kunstenaar/muzikant/componist. In mijn werk vind ik speelsheid, experiment en twijfel erg belangrijk. De dingen die buiten de maatschappij vallen of over het hoofd worden gezien vier ik graag of breng ik opnieuw tot leven. Vergeten technieken of muzikale systemen onderzoek ik en geef ik een hedendaagse
vorm aan. Ik verhoud mij tot de kunst en de muziek op een manier zoals John Cage en Harry Partch dat ook deden. De Kunst geeft mij de ruimte om te experimenteren. Ik sta voor een nieuwe autonome muziekcultuur.

https://www.loekvellekoop.com/